Burza kníh

Medzinárodný deň školských knižníc 2015

Posledný týždeň pred jesennými prázdninami sme v Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste usporiadali „Burzu kníh“. Týmto podujatím sme oslávili Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day), ktorý prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, k školskej knižnici a k získavaniu nových a zaujímavých informácií. Počas výstavy sa vo vestibule školy striedali jednotlivé ročníky, aby si vybrali z pestrej ponuky kníh. Veríme, že akcia sa žiakom i pedagógom páčila.