KK Zenit v programovaní 2015/2016

KK Zenit v programovaní 2015/2016

Kategória WEB 25. 11. 2015 (streda) Programovanie Web

Program:
08:00 – 09:00 prezentácia účastníkov, organizačné pokyny, poučenie o bezpečnosti pri práci
09:00 – 13:00 súťaž
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 15:00 vyhodnotenie, záver súťaže

Zoznam postupujúcich do KK ZENIT WEB

Kategória A, B 26. 11. 2015 (štvrtok) ZENIT programovanie A,B

Program:
08:00 – 09:00 prezentácia účastníkov, organizačné pokyny, poučenie o bezpečnosti pri práci
09:00 – 13:00 súťaž
13:00 – 14:00 obed
14:00 – 15:00 vyhodnotenie, záver súťaže

Zoznam postupujúcich do KK ZENIT programovanie A,B

Kontaktné osoby pre KK:
Programovanie Web – Ing. Anton Maslák 041/420 7430, maslak@spsknm.sk
Programovanie A,B – Ing. Juraj Králik 041/420 7430, kralik@spsknm.sk

Realizátor:
Spojená škola
Nábrežná 1325
Kysucké Nové Mesto
024 01
Telefón:
+421 41/ 420 74 30 - sekretariát riad. školy
+421 41/ 420 74 10 - riaditeľ školy + FAX
skola@spsknm.sk
Organizátor: CVČ Kysucké Nové Mesto