ZENIT v programovaní

Školské kolo súťaže ZENIT programovaní

ZENIT v programovaní A, B

Školské kolo 32. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo dňa 14.10.2015 (streda) pod vedením Ing. Juraja Králika a Ing. Petra Tvrdého v učebni číslo 807. Súťaž sa konala v rámci celoeurópskeho týždňa programovania Code Week. Súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka). Obidve skupiny mali rovnaké zadanie súťažných úloh zverejnené o 8:20 hodine na stránke http://zenit.ksp.sk. Na tejto stránke sa odovzdávali, registrovali a hodnotili naprogramované úlohy žiakov Pred súťažou bolo dôležité sa na stránke zaregistrovať a oboznámiť s technickými prvkami súťažného prostredia.
Oficiálny začiatok súťaže bol o 8:00, súťaž trvala do 13:00. Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy. Pre každú súťažnú úlohu (9 úloh) bolo potrebné vytvoriť samostatný program. Úlohy boli odovzdávané, testované a vyhodnocované osobitne. Odovzdával sa zdrojový kód. Kompilovanie a spúšťanie programu sa vykonávalo na vzdialenom serveri.

Detaily hodnotenia sa súťažiaci dozvedia na stránke zenit.svsbb.sk

Zoznam žiakov v skupine A:
1. Králik Ľubomír 3.AI
2. Matis Dávid 3.AI
3. Olbert Pavol 3.AI
4. Sovík Peter 3.AI
5. Bobenič Ján 4.AI
6. Gábriš Pavol 4.AI
7. Jánošík Martin 4.AL

Výsledné poradie v skupine A (maximálny počet bodov 205):
Bobenič 165, Gábriš 155, Olbert 145, Matis 130, Králik 50, Sovík 20, Jánošík 0

Zoznam žiakov v skupine B:
1. Meliš Lukáš 1.BI
2. Strýček Peter 1.BI
3. Hargaš Kristián 2.AI
4. Zemaník Martin 2.AI
5. Janovec Michal 2.BI
6. Kačeriak Miroslav 2.BI
7. Mravec Peter 2.BI
8. Ozaniak Matúš 2.BI
9. Vojtuš Andrej 2.BI

Výsledné poradie v skupine B (maximálny počet bodov 205):
Hargaš 140, Vojtuš 90, Kačeriak 60, Ozaniak 60, Mravec 60, Zemaník 50, Janovec 30, Strýček 20, Meliš 20

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční dňa 26.11.2015 (štvrtok). Organizátorom krajského kola je CVČ Kysucké Nové Mesto, realizátorom Spojená škola KNM.

V skupine A do krajského kola postupujú:
Bobenič Ján 4.AI, Gábriš Pavol 4.AI

V skupine B do krajského kola postupujú:
Hargaš Kristián 2.AI, Vojtuš Andrej 2.BI

ZENIT v programovaní Web

Školské kolo 3. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní Web sa konalo dňa 15.10.2015 (štvrtok) pod vedením Ing. Antona Masláka a Ing. Juraja Králika v učebni číslo P2. Súťaž sa konala v rámci celoeurópskeho týždňa programovania Code Week. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov.
Oficiálny začiatok súťaže bol o 8:00, súťaž trvala do 12:00. Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy. Detaily hodnotenia sa súťažiaci dozvedia na stránke zenit.svsbb.sk

Výsledky školského kola súťaže Zenit v programovaní Kategória Web:

1. miesto Ján Bobenič, Pavol Gábriš, IV.AI 177 bodov
2. miesto Martin Jánošík, Adam Stehlik, IV.BI 149 bodov
3. miesto Michal Gajdošík, Milan Buchta, III.BI 134 bodov

Ostatní úspešní riešitelia:
Richard Labát, Jozef Findura, III.BI
Michal Srníček, Ľuboš Zajac, III.BI
Adam Rovder, Anton Smreček, IV.AI
Matúš Švancár, Marek Olešnaník, IV.AI

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční dňa 25.11.2015 (streda). Organizátorom krajského kola je CVČ Kysucké Nové Mesto, realizátorom Spojená škola KNM.

Do krajského kola postupujú: Bobenič Ján 4.AI, Gábriš Pavol 4.AI

Žiakom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Ing. Juraj Králik, Ing. Anton Maslák