Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste

Piatok 25. september 2015 sa niesol na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste v duchu poznávania 7 európskych krajín. Žiaci 1.ročníka s vyučujúcimi slovenského jazyka a cudzích jazykov pripravili pre svojich starších spolužiakov prezentácie Fínska, Francúzska, Írska, Maďarska, Nemecka, Slovenska a Talianska. Do projektu sa zapojilo všetkých 8 prváckych tried. Úlohou uviesť a sprevádzať skupiny žiakov po jednotlivých stanoviskách bola poverená trieda l.BE. Žiaci tejto triedy upravili a vyzdobili ,,Vstup do Európy“ a pozývali starších spolužiakov a učiteľov na prehliadky. Na prvej zástavke sa mohli turisti oboznámiť s Talianskom, ktoré reprezentovala I.AE. Tu sa žiaci mohli oboznámiť s pamätihodnosťami a výrobkami Talianska a aj sa zapojiť do súťaže o tejto krajine a získať peknú odmenu. Z bujarého Talianska sa presunuli do konzervatívneho Nemecka, kde ich privítal imitátor spolkovej kancelárky Merkelovej a predstavili sa jednotlivé nemecké automobilky. Odtiaľ sa návštevníci presunuli do Írska, do krajiny, ktorú predstavili lýceisti- teda žiaci l.AL. Mnohých zaujala ochutnávka pravej írskej whisky, ktorá však chutila ako kofola. Trieda l.AI predstavila svojim spolužiakom Francúzsko tradičnou Eifelovkou, ale žiaci mali možnosť prostredníctvom kvízu dozvedieť sa aj veľa zaujímavostí a odmenení boli ochutnávkou tradičných croissantov, syrov a francúzskej bagety. Žiaci l.AM predstavili tradičnú fínsku saunu, nechýbali fínski hokejisti a najzaujímavejšou bola ochutnávka fínskej pochúťky „Salmiak“, ktorú pripravili – uvarili samotní žiaci podľa tradičného fínskeho receptu. Vo varení sa nedali zahanbiť ani dievčatá z l.AG, ktoré pripravili ochutnávky maďarského guláša, feferóniek, tradičných maďarských klobás. Maďarsko predstavili oblečení vo farbách maďarskej vlajky –v kombinácii červenej a zelenej a nezabudnuteľného fičúrskeho fúzika. A ako sa vraví všade dobre, doma najlepšie, našu potulku po Európe sme ukončili doma na Slovensku, kde nás žiaci l.AS privítali tradične chlebom a soľou, predstavili nám slovenský folklór, za sprievodu harmoniky sme si zaspievali a aby sme boli dlho zdraví, chlapci nás vyšibali, hoci Veľká noc už bola, alebo ešte len bude?
Z tohto dňa mali na škole radosť nielen žiaci vyšších ročníkov, ktorí sa pomordovali s niektorými výrazmi vo fínčine, maďarčine či francúzštine, ale spokojní boli aj prváci, ktorí sa u starších spolužiakov zapísali ako hodní nasledovníci a v neposlednom rade i pedagogickí zamestnanci a vedenie školy, ktorí ocenili prácu žiakov i kolegov. Poďakovanie patrí hlavne p. Mgr. Tatiane Ivánkovej- Oravcovej, ktorá prišla s touto myšlienkou a postarala sa o organizačné zabezpečenie, ale i všetkým vyučujúcim jazykov, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečili zdarný priebeh Európskeho dňa jazykov na našej škole.
Mgr. Mária Maxianová