Exkurzia MSV

Dňa 16.09.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na MSV v Brne. Medzinárodný strojárenský veľtrh je najvýznamnejší priemyslový veľtrh v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac než 1 500 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Na veľtrhu sa žiaci zoznámili s najnovšími informáciami z oblastí meracej, riadiacej, regulačnej a automatizačnej techniky. Exkurzia na veľtrh žiakom umožnila spoznať nové technologické trendy, ktoré môžu ďalej využiť vo svojom štúdiu a v neposlednom rade tiež vo svojom budúcom zamestnaní.