Zájazd do Paríža a Londýna

Milí študenti!
V termíne od 17.4.do 22.4.2016 sa uskutoční zájazd do Paríža a Londýna. Prihlášky si môžte vyzdvihnúť v kabinete č. 507. Zálohu 50e a vyplnené prihlášky je potrebné priniesť čo najskôr vzhľadom k tomu, že počet miest je obmedzený.

Odkazy:
Program zájazdu
Prihláška