Kia Innovation Award 2015

Dňa 29.5.2015 sa uskutočnilo druhé kolo súťaže Kia Innovation Award 2015, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Súťaž vyhlásila Nadácia Pontis v spolupráci s Kia Motors Slovakia. Súťaž bola určená pre stredné školy v Žilinskom a Trenčianskom kraji. Úlohou súťažiacich bolo vypracovať projekt v oblasti automobilového priemyslu. Témy súťaže boli: bezpečnosť, životné prostredie a nové technológie. Práve tretej téme sa venovali žiaci 2.AI P. Olbert a Ľ. Králik.
Žiaci navrhli a vytvorili systém, pomocou ktorého si mohol vodič skontrolovať stav vozidla, zobraziť jeho parametre a zvoliť profil nastavenia vozidla pred jazdou pomocou smartfónu. Po úspešnom absolvovaní prvého kola žiaci získali grant 200 eur, vďaka ktorému mohli kúpiť model vozidla, na ktorom odsimulovali svoj systém. Museli tak zvládnuť nielen hardvérové riešenie, ale aj softvérové. Práve softvérová časť bola na tomto projekte tá najnáročnejšia, keďže žiaci museli naprogramovať riadiacu jednotku vo vozidle (riešenie pomocou MCU ATmega328 a BTM112) a zároveň vytvoriť android aplikáciu. Na komunikáciu medzi smartfónom a MCU zvolili bezdrôtovú technológiu bluetooth kvôli jej nízkej spotrebe a dostačujúcej rýchlosti/vzdialenosti. V druhom kole sa žiaci umiestnili na treťom mieste, vďaka čomu získali okrem vecných cien i grant vo výške 3000 eur pre školu. Žiakom k veľkému úspechu blahoželáme a prajeme veľa šťastia i v ďalších súťažiach a projektoch. Zároveň vyzývame ostatných žiakov, aby sa tiež zapájali do podobných mimoškolských aktivít.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu