IT Camp 2015

Dňa 22.05.2015 sa uskutočnila súťaž IT Camp v Banka Žilina. Išlo o programátorskú súťaž zameranú na rôzne oblasti – serverové a klientske aplikácie, hry a pod. Veľký úspech sa podarilo dosiahnuť žiakovi A. Stehlíkovi z 3.BI, ktorý získal prvé miesto v kategórii Rezervačný systém (EMTEST). Jeho úlohou bolo vytvoriť jednoduchý rezervačný systém, ktorý by generoval emaily s potvrdzovacím QR kódom slúžiacim na identifikáciu rezervácie. Znenie úloh. Odmenou mu bol nielen vecný a finančný dar, ale najme získanie kontaktov na profesionálne IT firmy. Tejto súťaže sa vďaka jej prestíže každoročne zúčastňujú desiatky vysokoškolákov, takže úspech stredoškoláka v podobe prvého miesta je o to výnimočnejší.
Žiakovi blahoželáme a prajeme jemu a jemu podobným veľa šťastia v ďalších súťažiach.
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu