Yrobot

Dňa 15.5.2015 sa na Žilinskej Univerzite udialo prvé kolo súťaže s robotickou platformou Yrobot. Táto súťaž sa vyznačuje tým, že dovoľuje použiť len systém Yrobot, čím sú podmienky pre súťažiacich vyrovnané (na iných súťažiach žiaci využívajú drahé profesionálne stavebnice, čím sú iný súťažiaci s amatérskymi podmienkami v nevýhode). Riadiacim prvkom na Yrobotovi je MCU ATmega16, takže sa od súťažiacich očakávala minimálna znalosť programovania v jazykoch C/C++ alebo Assembler a znalosť programovania mikrokontrolérov typu AVR.
Žiaci súťažili v 5 kategóriách: prejsť po obvode štvorca a nezraziť okolité prekážky, prejsť celý obsah štvorca a zraziť všetky prekážky, prejsť po čiernej čiare v tvare osmičky 8x, prejsť po čiare a vyhnúť sa prekážke, výroba vlastného modulu. Prvé miesto v daných kategóriách získal ten, kto vyriešil danú úlohu najrýchlejšie. Bodovalo sa: 1.miesto 10b, 2.miesto 8b, 3.miesto 4b.
Naši žiaci sa umiestnili na treťom mieste s veľmi malou bodovou stratou voči druhému miestu. Najväčší úspech zožali v kategórii výroby vlastného modulu, kde vytvorili a naprogramovali modul, ktorý po pripojení k Yrobotovi umožnil ovládať Yrobota pomocou bluetooth technológie. Žiaci naprogramovali Android aplikáciu, ktorá ovládala cez bluetooh Yrobota natočením mobilu alebo dotykom na obrazovke. Menej úspechu mali v prvých kategóriách, kde ich robot nedokázal kvôli konštrukčným problémom vykonávať priamočiary pohyb. Keďže sa ale nemohli použiť prídavné moduly, žiaci museli použiť Yrobota takého, ako dostali.
Za tento skvelý úspech žiakom z 2.AI blahoželáme a želáme im (a aj ostatným, ktorí sa v budúcnosti zapoja do podobných aktivít) veľa šťastia v ďalších súťažiach.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu