Krajské kolo v basketbale

Družstvo chlapcov našej školy sa po víťazstvách v okresnom a regionálnom kole prebojovalo do krajského kola v basketbale žiakov stredných škôl.
Krajské kolo sa uskutočnilo 17. 4. 2015 v hale Športového gymnázia Rosinská cesta Žilina. Naši chlapci po dramatickom priebehu turnaja napokon získali cenné 2. miesto.

O tento úspech sa zaslúžili:
1. Marek Líška II. AM
2. Tomáš Veselý II. AI
3. Matej Štens III. AS
4. Marek Mlich III. AS
5. Denis Belko III. AM
6. Juraj Mitka IV. AG
7. Tomáš Mariňák III. BI