Exkurzia Hyundai

10.03.2015 sa žiaci našej školy navštívili závod Hyundai v Českej Republike. Exkurzie sa zúčastnili žiaci 1BI a 1 AL triedy. Najskôr si vypočuli prednášku z histórie a súčasnosti firmy aj závodu. Potom nasledovala prehliadka niektorých častí závodu. Bolo zaujímavé pozorovať, s akou presnosťou a precíznosťou dokážu roboty pracovať. Vedúci exkurzie zdôrazňoval, že nielen stroje sú dôležité, ale že vedúci podniku sa snažia vytvoriť pre zamestnancov čo najlepšie pracovné prostredie. Dôkazom toho boli oddychové zóny s kvetmi aj ihriská v rámci závodu. Exkurzia bola pre žiakov prínosom hlavne v tom, že sa budú v budúcnosti môcť rozhodnúť aj pre prácu v podobnom závode.

Hyundai
Hyundai
Hyundai