Súťaž FLL – regionálne kolo

Dňa 28.11.2014 sa uskutočnilo Žilinské regionálne kolo súťaže FLL (First Lego League). Ide o súťaž nie len s dlhoročnou tradíciou, ale i celosvetovou prestížou. Tento rok sa súťaž skladala zo štyroch kategórii: Robot Game, Robot Design, prezentácia výskumného projektu a tímová práca.
V prvých dvoch najnáročnejších kategóriách získal prvé miesto tím The Benders, ktorého členom je i žiak našej školy – člen krúžku Robotika. Bohužiaľ nedostatok bodov vo zvyšných kategóriách umiestnili tento tím na celkové druhé miesto. K úspechu blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalších súťažiach. Zároveň pozývame do krúžku Robotiky ďalších, ktorých zaujíma svet robotiky a radi sa zapájajú do podobných aktivít.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu