Celoškolský turnaj vo florbale

Kategória: študenti
20. 10. 2014 (pondelok – kvalifikácia)
21. 10. 2014 (utorok – kvalifikácia)
24. 10. 2014 (štvrtok – finále)

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Finále
Poradie:
1. Mechatroniks Flow
2. KONE
3. Cvinčekové deti a Hruška
4. FBC HUNTERS II.

Najlepší strelec: Radovan Belák – III. AL

Mechatroniks Flow
1. Matej Oškorbaný - III.AS
2. Stanislav Kristek - II.AE
3. Matej Hamacek - II.AL
4. Maxinilán Macášek - I.AL
5. Tomáš Firek - IV.AM
6. Anton Smreček - III.AE
7. Dominik Čanecký – IV. AL

KONE
1. Radovan Jašurek - V.AI
2. Ivan Sucháň - IV.BI
3. Marek Caban - IV.BI
4. Sebastián Husár - IV.BI
5. Radovan Belák - III.AL
6. Richard Remek - IV.BI
7. Matej Raček - III.AI

Cvinčekové deti a Hruška
1. Dávid Rybár - II.BI
2. Martin Šandor - II.BI
3. Lukáš Raček - II.BI
4. Jakub Čičala - II.BI
5. Marek Kašuba - II.BI
6. Lukáš Fuček - II.BI
7. Tomáš Hruška - IV.AL

FBC HUNTERS II.
1. Martin Gajdoš - I.BI
2. Michal Kučák - II.AG
3. Marián Hollý - II. AG
4. Rastislav Orieščik - II.BI
5. Erik Čelko - II.AI
6. Adrián Mindek - II.AI
7. Michal Choluj - II.AM

Zapisovateľky: M. Kubincová, P. Škorvagová – II. AO
Technici: M. Šimar, M. Pochyba, M. Rajtek – III. BI

Celoškolský turnaj vo florbale
Kategória: študentky, Dátum: 22. 10. 2014

Poradie:
1. UNGUIDED SHOT
2. GALOVIA
3. KURIATKA
4. KOSATKY

Najlepšia strelkyňa: Denisa Griečová – II. AO

UNGUIDED SHOT
1. Denisa Griečová - II.AO
2. Pavlína Škorvagová - II.AO
3. Ivana Pavlinová - I.AO
4. Dominika Konkoľová - II.AO
5. Martina Macúšová - II.AO
6. Michaela Kubincová - II.AO
7. Nikola Martikánová - II.AO

Galovia
1. Sláva Blahutová - III.AG
2. Gabriela Mitková - III.AG
3. Martina Šipulová - III.AG
4. Lenka Bukovanová - III.AG
5. Monika Jankovská - III.AG
6. Soňa Horečná - II.AM
7. Andrea Dideková - III.AL

KOSATKY
1. Zuzana Bajánková - III.AO
2. Simona Lisková - III.AO
3. Martina Kadáková - III.AO
4. Lenka Hrnková - III.AO
5. Jarmila Urbaníková - III.AO
6. Majka Šmehýlová - III.AO
7. Kristína Zahradníková - III.AO

KURIATKA
1. Soňa Kohútová - I.AG
2. Adriána Priščová - I.AG
3. Daniela Dupkalová - .AG
4. Nikola Vlčková - I.AG
5. Simona Romanová - I.AG
6. Vanessa Macková - I.AG
7. Nikola Nagyová - I.AG

Zapisovateľky: P. Plánková, K. Cingeľová – I. AL
Rozhodcovia: M. Masarik, G. Jurga – IV. A E
Technici: A. Smreček, L. Troják, M. Olešňaník – III. AI

Organizačné zabezpečenie:

Tlač diplomov zabezpečila: Ing. R. Kopásková
Občerstvenie, vecné odmeny: hospodárka školy p. E. Hillová, Združenie rodičov pri SŠ Nábrežná 1325, KNM
Organizačná pomoc: Mgr. Pavlovičová, Mgr. J. Komanová
Vyhodnotenie súťaží: riaditeľ školy Ing. M. Válek, zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. A. Pečková

Koordinátor turnajov: PaedDr. Milan Ševčík

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu