ZENIT v programovaní

Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní

Školské kolo 31. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní sa konalo dňa 6.11.2014 (štvrtok) pod vedením Ing. Juraja Králika a Ing. Júliusa Edera v učebni číslo 807. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín: skupina A (žiaci 3. a 4. ročníka) a skupina B (žiaci 1. a 2. ročníka). Obidve skupiny mali rovnaké zadanie príkladov vytlačené o 800 hod. v učebni. Školské kolo 2. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT Web sa konalo dňa 6.11.2014 pod vedením Ing. Antona Masláka v učebni P2. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov. Súťažiaci boli inštruovaný tak, aby boli pripravení za svojím počítačom v dostatočnom predstihu. Súťaž sa uskutočnila prostredníctvom stránky http://zenit.ksp.sk a http://zenit.svsbb.sk. Na týchto stránkach boli zadania súťažných úloh, tu sa odovzdávali úlohy a tu sa súťažiaci po skončení dozvedeli aj detaily hodnotenia. Pred súťažou bolo dôležité sa na stránke registrovať a zoznámiť s technickými prvkami súťažného prostredia. Oficiálny začiatok súťaže bol o 815, súťaž mala trvať 4 hodiny (na stránke bol limit do 12:30). Počas súťaže boli povolené tlačené materiály a knihy.

Zoznam žiakov v skupine A:

Priezvisko, Meno, Trieda
1. Griga Samuel 3.BI
2. Majchrák Pavol 3.BI
3. Rajtek Michal 3.BI
4. Sidor Samuel 3.BI
5. Slíž Pavol 3.BI
6. Kopáč Peter 4.AE
7. Falát Michal 4.AI
8. Havlíček Marcel 4.AL
9. Katrenčík Vladimír 4.AL
10. Kuric Tomáš 4.AL
11. Sýkora Jozef 4.AL

Výsledné poradie v skupine A, počet bodov z 235:
1. Falát 58
2. Majchrák 42
3. Kopáč 40
4. Kuric 32
5. Havlíček, Sýkora, Katrenčík 10

Skupinu B zastupoval Olbert Pavol, získal 56 bodov a 1. miesto v rámci vyhodnotenia školských kôl v Žilinskom kraji.

Výsledné poradie v skupine Web, počet bodov z 200:
1. Marek Mahanský, Ján Bobenič: 186 bodov
2. Roman Padych, Pavol Gábriš: 183 bodov
3. Tomáš Kubica, Tomáš Mariňák: 103 bodov
4. Martin Šimar, Adam Stehlík: 100 bodov
5. Jakub Škorvaga, Tomáš Hruška: 99 bodov

Účasť všetkých žiakov bola užitočná, získali skúsenosti pre ďalší ročník súťaže ZENIT v programovaní.

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa uskutoční dňa 3.12.2014. Organizuje ho CVČ L. Mikuláš v ŠVS Liptovský Mikuláš.

V skupine A postupujú: Falát Michal a Majchrák Pavol.

V skupine B postupuje Olbert Pavol.

V skupine Web Marek Mahanský, Ján Bobenič.

Víťazom srdečne blahoželáme.