4 ročník - SOČ

Obrázok používateľa Peter.Remis

Žiaci, ktorí vedia programovať v C++, PHP, Flash, atď. a chcú robiť SOČ s využitím programovania, môžu prísť za mnou (zvoliť si ma ako školitela) a prediskutovať návrh vlastnej SOČ.

Kontakt: Kabinet č. 203. Ak ma nenájdete cez prestávku, zanechajte na seba kontakt a návrh SOČky u mojích kolegov.

Príklady tém:
ELE - realizácia elek. zdroja pre automobilové zariadenia
VYT - vytvorenie elek. budíka pomocou mikroprocesora AVR
VYT - návrh bezpečnostného zámku (num. klávesnica, AVR)
INF - aplikácia Klient - Server (C++)
INF - dodatočná textová a grafická editácia prezentácie (Flash)
INF - textová a grafická aplkácia pre mobilné zariadenie (JAVA)