Stolnotenisový turnaj

Vyhodnotenie celoškolského stolnotenisového turnaja

Celoškolský stolnotenisový turnaj sa uskutočnil dňa 27. 11. 2014. Turnaja sa zúčastnilo celkom 22 žiakov, spolu odohrali 36 zápasov.

Najúspešnejší žiaci:

A) Kategória študentky:
1. Soňa Kohútová - I. AG
2. Tatiana Mizerová - IV. AO
3. Mária Mindeková - IV. AO

B) Kategória študenti:
1. Vladimír Jonek - IV. AI
2. Branislav Jančiga - I. BI
3. Róbert Kováč - II. AI

Organizačné zabezpečenie:
Tlač diplomov zabezpečila: Ing. R. Kopásková
Občerstvenie, vecné odmeny: hospodárka školy p. E. Hillová, Združenie rodičov pri SŠ Nábrežná 1325, KNM
Organizačná pomoc: Mgr. J. Komanová
Vyhodnotenie súťaží: riaditeľ školy Ing. M. Valek

Koordinátor turnajov: PaedDr. Milan Ševčík

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu