Rodičovské združenie

Dňa 4.4.2019 sa o 15.15 hod. v zborovni školy uskutoční zasadnutie celoškolského výboru združenia rodičov. O 16.00 hod. sa uskutočnia triedne schôdze rodičov v triedach podľa rozpisu.