Rodičovské združenie

Triedne schôdze združenia rodičov sa uskutočnia dňa 10.4. 2018 o 16.00 hod. Zasadnutie celoškolského výboru ZR bude o 15.15 hod. v zborovni školy.