Rodičovské združenie

Dňa 19.9.2018 sa o 15:00 hod. v zborovni školy uskutoční zasadnutie celoškolského výboru združenia rodičov. O 16:00 hod. sa v TEI uskutoční plenárna schôdza združenia rodičov. Po ukončení plenárnej schôdze budú triedne schôdze rodičov v triedach podľa rozpisu.