Rodičovské združenie

Dňa 15.10.2019 sa o 15.00 hod. v zborovni školy uskutoční zasadnutie celoškolského výboru združenia rodičov. O 16.00 hod. sa v TEI uskutoční plenárna schôdza združenia rodičov. Po ukončení plenárnej schôdze budú triedne schôdze rodičov v triedach podľa rozpisu.