Maturitné skúšky - HARMONOGRAM

Oznam pre maturujúcich žiakov:
1. Riaditeľstvo školy upozorňuje žiakov 4. ročníka, aby si pozorne pozreli kedy budú maturovať a v akom poradí.
2. Na prípravu maturantov denného štúdia sú vyčlenené miestnosti č. 519, 404, 804 a 1007.
3. Počas maturitného týždňa bude školský bufet v prevádzke.

Termín: 20.5.2019 – 24.5.2019

  1. Harmonogram (.xls)