Deň otvorených dverí

       Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 5. decembra 2019 od 8.00 do 17.00 hod.

       Pre žiakov základných škôl a ich rodičov sme pripravili prehliadku priestorov školy a odborných učební. Návštevníci sa môžu bližšie zoznámiť so študijnými odbormi, výsledkami činností študentov, používaním IKT prostriedkov vo vyučovacom procese a bohatou škálou aktivít, ktorými sa škola prezentuje na verejnosti.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu
Deň otvorených dverí: 2018