Súťaž NAG 2018

Dňa 22. 03. 2018 sa žiaci našej školy Baláž (IV.AI), Paučin, Smičík a Sobek (všetci III.BI) zúčastnili celoslovenskej súťaže Networking Academy Games 2018. Súťaž sa uskutočnila v Technickej univerzite v Košiciach. Je to každoročné meranie síl žiakov stredných a vysokých škôl na ktorých je aktívna Cisco sieťová akadémia.

Žiaci súťažili v kategórii trojčlenných družstiev a v kategórii jednotlivcov. Súťaž pozostáva z teoretického testu z oblasti sieťových technológii a z praktickej konfigurácie sieťových zariadení, smerovačov a prepínačov podľa zadania. Tento ročník súťaže sa konal v rámci projektu IT akadémia.

Žiakom ďakujeme za dôstojné reprezentovanie našej školy. Stránka súťaže je: http://www.netacad.sk/podujatia/nag2018

Miroslav Padyšák