Nadácia Orange

Vďaka tomu, že v súčasnej dobe ma skoro každý človek inteligentné mobilné zariadenie, každý už niekedy použil nejakú mobilnú aplikáciu. U mladých ľudí sú to prevažne video hry a komunikačné (sociálne) aplikácie. Keďže u nás na škole učíme všetkých žiakov programovať, rozhodli sa učitelia vytvoriť projekt, v rámci ktorého by žiakov naučili tvoriť práve mobilné aplikácie. Pomocnú ruku im v tom podala organizácia Nadácia Orange, ktorá pomohla s financovaním školenia pedagógov a nákupom vývojových zariadení.

Aby sa žiaci nešpecializovali len na tvorbu aplikácií pre konkrétnu platformu, rozhodli sa učitelia vyučovať tvorbu aplikácií a hier pomocou programu Unity 3D. Tento program primárne slúži na tvorbu 2D a 3D hier, no programátor v ňom dokáže tvoriť aj bežné používateľské aplikácie. Export na rôzne platformy je pomocou tohto programu veľmi jednoduchý, a tak sa tento nástroj stáva veľmi efektívnym pre každého programátora.

V úvode projektu „Učenie moderne a hravo“ sa vyškolili niektorí naši učitelia v ovládaní vývojového prostredia Unity 3D. Následne vytvorili niekoľko video návodov, ktoré slúžili žiakom ako učebný materiál. Priebežne prebiehala výučba programovania mobilných aplikácii takým štýlom, že učiteľ žiakom ukázal spôsob riešenia konkrétneho problému a žiaci sami skúšali aplikovať tieto vedomosti na vyriešenie problémových úloh v jednotlivých mini aplikáciách. Po osvojení si základov nasledovala tretia fáza projektu. Žiakom boli zadané jednotlivé projekty, na ktorých v skupinách pracovali mimo školy (vo svojom voľnom čase) a počas školy len konzultovali svoj postup. Vďaka aplikovaniu tejto vyučovacej metódy sa žiaci naučili oveľa viac, keďže programovanie v C#/Unity vyžaduje znalosť stoviek metód, objektov, atribútov atď. Potrebnú hĺbku vedomostí nie je možné prebrať za niekoľko hodín a tiež nie je nutné, aby každý žiak poznal všetky. Pri projektovom vyučovaní si žiak samostatne naštuduje len tú časť problematiky, ktorú potrebuje pre realizáciu svojho projektu, čím sa jeho učenie zefektívňuje.

To, že je možné sa naučiť programovať vlastné mobilné aplikácie / hry žiaci dokázali tým, že vytvorili niekoľko programov pre mobilné zariadenia. Napríklad vytvorili výukovú aplikáciu na výučbu programovania mikrokontroléra ATmega16 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kucerik.soc), aplikáciu na precvičovanie logického myslenia a pozornosti pre deti (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spsknm.Kidscardgame) a pod. Dokonca sa zapojili do programátorskej súťaže s hrou parodujúcou známe filmy: (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sps.dressupman). Taktiež si zriadili vlastné vývojárske účty na Google Play a tie zaujímavejšie aplikácie tam zverejnili.

Učiť sa projektovo je pre žiakov veľmi zaujímavé, čo dokazuje fakt, že boli ochotní venovať programovaniu aplikácii stovky hodín vlastného mimoškolského času. Okrem motivácie sa u nich zvýšili i zručnosti spojené s programovaním, a tak sa stali oveľa viac uplatniteľnými v praxi. Prínos projektu „Učenie moderne a hravo“ je vidno teda v mnohých oblastiach.

Kvalitu školy definuje mnoho faktorov. Materiálne vybavenie, vytváranie množstva aktivít pre žiakov (súťaže, projekty, workshopy ...), dobré výsledky testovania, vysoká úroveň vedomostí a zručností žiakov a pedagógov a pod. Nech je škola však akokoľvek dobrá, žiaden žiak si nemôže myslieť, že bez vlastnej aktivity a úsilia sa stane profesionálom v nejakej oblasti. Naša škola dáva žiakom možnosť získať vysokú úroveň vedomostí, no je hlavne na nich, či na sebe zapracujú a venujú potrebné množstvo svojho času a energie, alebo „len cez ňu preplávajú“.