SPSKNM

Vítame Vás na www stránke Strednej priemyselnej školy informačných technológií, Nábrežná 1325 v Kysuckom Novom Meste. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole.

Absolventi našej školy majú veľmi široké možnosti uplatnenia sa v praxi, vďaka tomu, že počas štúdia získajú vedomosti a zručnosti vo svojom odbore i v práci s výpočtovou technikou.

Adresa: Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto, 024 01

Telefón:
+421 41/ 420 74 30 - sekretariát riad. školy
+421 41/ 420 74 11 - vrátnica
+421 41/ 420 74 10 - riaditeľ školy + FAX
+421 41/ 420 74 70 - dielne
+421 41/ 421 27 93, 422 03 48 - školský internát
+421 41/ 421 34 52 - školská jedáleň

FAX:
+421 41/ 421 24 61

E-mail:
skola(zavináč)spsknm.sk