.

Vítame Vás na www stránke Spojenej školy Nábrežná 1325 v Kysuckom Novom Meste. Na stránke poskytujeme všetky potrebné informácie týkajúce sa života na škole.

Absolventi našej školy majú veľmi široké možnosti uplatnenia sa v praxi, vďaka tomu, že počas štúdia získajú vedomosti a zručnosti vo svojom odbore i v práci s výpočtovou technikou.