Možnosti vyžitia


Možnosti záujmovej činnosti:


   V školskom internáte je široká ponuka záujmových krúžkov. Žiaci sa môžu zúčastňovať na činnosti krúžkov: loptových hier, hod šípkami na terč, biliardu, výpočtovej techniky a informatiky, plávania, posilňovania, stolného tenisu, tvorivých dielní, knižničný, teplá a studená kuchyňa. Ponuka záujmovej činnosti je široká a každý školský rok sa obmieňa podľa záujmu žiakov.


Široká možnosť športového vyžitia:

 
V školskom internáte je viac možností ako sa venovať športom. Je možné športovať v rámci záujmových činnosti, a je možné športovať aj individuálne vo voľnom čase. K dispozícii sú špecializované telovýchovné miestnosti pre aerobné športy, posilňovne, telocvičňa - veľká a malá, multifunkčné ihrisko a ďalšie podľa záujmu a ponuky činností.
Žiaci, ktorí sa aktívne a pravidelne zapájajú do športových aktivít a dosahujú dobré výsledky majú možnosť zúčastňovať sa športových súťaží a turnajov pre žiakov stredných škôl. V prípade záujmu majú žiaci možnosť 1x týždenne bezplatne si zaplávať na krytej plavárni. Už tradične organizujeme pre študentov turnaje v rozličných disciplínach (futbal, florbal, biliard, šipky, šachy a p.).