Krajské kolo súťaže SOČ 2020

Krajské kolo súťaže SOČ sa tento rok z dôvodu epidemiologickej situácie nemohlo konať na pôde Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, čo nás ako organizátora súťaže veľmi mrzí.

42. ročník súťaže napokon prebehol dištančnou formou začo patrí vďaka pani Ing. Anne Trauerovej z Okresného úradu v Žiline, pánu riaditeľovi SPŠIT KNM Ing. Milanovi Valkovi, organizačnému tímu SPŠIT KNM a v neposlednom rade ďakujeme najmä predsedom a členom krajskej komisie SOČ, ktorí sa aj napriek neľahkej situácii podujali hodnotiť práce žiakov dištančnou formou.

Víťazom gratulujeme a želáme, aby v celoslovenskom kole získali čo najlepšie umiestnenie.

Nepostupujúcim žiakom taktiež gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej práci.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 42. ROČNÍKA KK STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI: odkaz pdf