Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii


Vzdelávajme a zabávajme sa v Európskej únii


ZMLUVA č. PRES/2016/129

Kódové označenie projektu: MVZP-SK PRES/2016/129

              

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky.
Prijímateľ: Moderná odborná škola, občianske združenie, predseda Ing. Milan Valek, riaditeľ Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste.

Obdobie realizácie projektu:
od 1.6.2016 do 31.12.2016
Poskytovateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 (www.mzv.sk)
Zastúpený:
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Príjemca:
Moderná odborná škola
Sídlo:
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto (www.spsknm.sk)
Zastúpený:
Ing. Milan Valek
Výška dotácie:

Dotácia sa poskytuje príjemcovi vo výške 5 000 EUR. Dotácia sa poskytuje príjemcovi na realizáciu projektu, ktorý bol predložený na základe výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2016 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR zameraná na predsedníctvo SR v Rade EÚ MVZP-SK PRES/2016.

Informácie o projekte (dokument PDF)
Prezentácia k projektu (dokument PDF)
Odkaz na: našeKysuce.SME.sk
Deň členských krajín EÚ: MY Kysucké noviny (dokument PDF)
Európska únia a predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ
Zaujímavé podujatie v Kysuckom Novom Meste:
MY Kysucké noviny (dokument PDF)
ZVESTI
Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste sa darí
Krok za krokom k poznávaniu Európskej únie prostredníctvom príkladov z praxe
Srdce na dlani 2016
Brožúra projektu