Citová výchova

     Na školách vzdelávame väčšinou iba rozum, ktorý patrí iba k hrubej hmote.
     Duch, jadro človeka, však spí. Duch sa prejavuje srdečnosťou, citmi, má zmysel pre krásu, spravodlivosť, vie čo je skutočná láska, cnosti.
     Duch mal byť silný, mal viesť, určovať čo má človek robiť. Keďže sme ho tisícročia zanedbávali, vedenie prevzal rozum: Nástroj človeka sa stal jeho pánom!
     Ako telo potrebuje pokrm, aby bolo zdravé, tak ho potrebuje aj duch. Pokrmom ducha sú zákony prírodné, Božie, teda vysvetlenia, ako funguje svet viditeľný i ten jemnejší. Pokrmom ducha je aj prijímanie Vôle Božej ako nám ju zvestovali Jeho vyslanci. Jej prehodnocovanie a zavádzanie do každodenného života.
     Pokrm ducha teda slúži na jeho zosilnenie, aby si človek uvedomil: kto je; aká je jeho úloha; a kam pôjde po svojej pozemskej smrti. Tieto stránky chcú k tomu napomáhať.


Aktuálny odkaz Komenského Veľkej didaktiky

Záverečná práca, Žilinská univerzita v Žiline, Doplňujúce pedagogické štúdium
PDF verzia (275 kB)

Lepšie vychovávať a vzdelávať

odozva na Komenského Veľkú didaktiku

Dobré učiteľstvo


(návrat na hlavnú stránku)   (na začiatok tejto stránky)   (e-list autorovi)