Miroslav Padyšák

  • učiteľ odborných predmetov na SPŠ v Kysuckom Novom Meste
  • e-list: padysak/*/spsknm.sk
  • telefón: ++421 41 4207411
  • kabinet č.710
  • posledná zmena stránok: 19.5.2008

Citová výchova (nielen chlebom je človek živý)


Informatika

Elektrotechnika

  • Správa a meraní (o laboratórnom cvičení) - požiadavky (Word97) a vzorové titulné strany (Corel9)
  • OrCAD 9 - krátky návod (Word97)
  • OrCAD 9 - pokračovanie (knižnice, ručný návrh) - pre GRS, CDS (Word97)
  • PROTEUS 5.2 - krátky popis simulačného programu (Word97)