Miroslav Padyšák

  • učiteľ odborných predmetov na SPŠ-IT v Kysuckom Novom Meste
  • e-list: padysak/*/spsknm.sk
  • telefón: ++421 41 4207411
  • kabinet č.710
  • posledná zmena stránok: 1.6.2021

Citová výchova (nielen chlebom je človek živý)