Evanjelizačný program Godzone 2019

Godzone projekt vznikol v roku 2009, ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a pozvať mladých ľudí do osobného vzťahu s Ježišom Kristom.

Godzone tour je evanjelizačné turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorého 11. ročník sa uskutočnil od 18. – 22. novembra 2019, pričom zahŕňa evanjelizačné koncerty, evanjelizácie na námestiach a dobročinné aktivity v mestách a školách.

V rámci tohto projektu sa na našej škole v stredu 20. 11. 2019 počas 2. a 3. vyučovacej hodiny vo veľkom TEI uskutočnil výchovno-evanjelizačný program pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorý s nadšením zorganizovala p. uč. Lenka Mravcová za čo jej patrí veľké poďakovanie spolu s vedením školy, ktoré umožnilo realizáciu tejto akcie. Takisto sa chcem poďakovať aj ostatným kolegom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na bezproblémovom priebehu celej akcie.

Tento koncert praktickým spôsobom dopĺňal a rozvíjal aj viaceré témy 1. a 2. ročníka z predmetu Náboženská výchova ako sú napríklad Zmysel života, Boh, Viera, Ježiša Kristus, Vzťahy, Závislosti, Hodnoty, Životný štýl. Verím, že okrem toho pomohol mladým ľuďom nájsť odpovede na viaceré otázky, ktoré vo svojom vnútri v tomto veku riešia.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Milan Neveďal
učiteľ Náboženskej výchovy