Exkurzia do Bratislavy

Rok 2018 sa niesol v znamení 100. výročia vzniku ČSR. Je nepopierateľné tvrdenie, že bez októbra 1918 by nebol január 1993, teda vznik Slovenskej republiky. Aj naša škola sa zapojila do rôznych aktivít spojených s výročím a jednou z nich bola aj exkurzia do Bratislavy.

4. 12. 2018 si študenti ll. Al a ll. AL (46) spolu s vyučujúcimi PhDr. Zuzanou Hroudnou a Mgr. Erikou Kubaščíkovou pripomenuli dejinný zvrat návštevou pamiatok pripomínajúcich našu štátnosť: Bratislavský hrad, parlament a pamiatky venované dvom najvýznamnejším osobnostiam republiky: T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Napriek nepriaznivým predpovediam počasia sme prežili slnečný, neskorojesenný deň zakončený v modernom polyfunkčnom komplexe Eurovea, pred ktorým bol pamätník štátnosti preinštalovaný z Nábrežnej ulice pri Dunaji.