Deň otvorených dverí SjF ŽU

Dňa 21.11.2018 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Tejto akcie sa zúčastnili aj žiaci zo IV.AM a IV.AS triedy. V úvode prezentácie sa dozvedeli informácie o fakulte a jej projektoch, katedrách, študijných programoch, podmienkach prijatia na vysokú školu, ale aj uplatnenie absolventov v praxi. Žiaci sa zapojili aj do súťaže o zaujímavé vecné ceny. Po prezentácii absolvovali prehliadku laboratórií a učební, ale aj ubytovacích a stravovacích priestorov školy.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Ing. Zlatoš Michal, Ing. Bobeková Božena