Exkurzia Krakow

Dňa 2. 10. 2018 sa žiaci II.AL a II. AI v počte 46 zúčastnili exkurzie do Krakowa. Navštívili kráľovské sídlo Wawel a kráľovskú baziliku, kde odpočívajú najvýznamnejšie osobnosti poľskej histórie. Tieto miesta sú spojené aj s dejinami Slovákov, nakoľko poľský rod Jagelovcov vládol aj v Uhorsku. Potom si prezreli historické centrum Krakowa. Mesto Krakow a jeho pamiatky sú zaradené na zozname pamiatok UNESCO.

Žiakov sprevádzali vyučujúce dejepisu Z. Hroudná a E. Kubaščíková.