Zájazd do Londýna

V termíne od 28.5.2019 - 2.6.2019 sa uskutoční zájazd do Londýna. Navštívime aj Bath, Stonehenge a Windsor. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kabinete č. 507 u Mgr. Belancovej. Bližšie informácie nájdete v programe zájazdu.