Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok


Prihlášky na štúdium pre 2. kolo môžete doručiť na sekretariát riaditeľa školy do 13.06.2018.

2. kolo sa uskutoční 19.06.2018 od 8:00 v budove školy.