Klub 27

Dňa 17.04.2018 sa v priestoroch TEI na SŠ KNM konal hudobno – vzdelávací program “Klub 27“ umeleckej agentúry Amos z Banskej Bystrice. Zúčastnili sa ho žiaci I. – III. ročníka. Program ponúkol pohľad na problematiku drog cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol. Hudobnú zložku dopĺňala video – projekcia, ktorá prezentovala, čo dokážu drogy urobiť s človekom. Žiakov program zaujal a veríme, že aj poučil.

PaedDr. Dana Kapitánová