Prijmeme učiteľa

Prijmeme do pracovného pomeru učiteľa/ku odborných predmetov: elektrotechnika, informatika. Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.