Technické lýceum - 3918M


ČísloKód žiakaVýsledok
1.KE38E- prijatý, pozvaný na zápis
2.RA07A- prijatý, pozvaný na zápis
3.DO21U- prijatý, pozvaný na zápis
4.WA20E- prijatý, pozvaný na zápis
5.NU26A- prijatý, pozvaný na zápis
6.SA13U- prijatý, pozvaný na zápis
7.NU82O- prijatý, pozvaný na zápis
8.XY77U- prijatý, pozvaný na zápis
9.HE77U- prijatý, pozvaný na zápis
10.FU60A- prijatý, pozvaný na zápis
11.GA33Y- prijatý, pozvaný na zápis
12.XY23E- prijatý, pozvaný na zápis
13.TY74E- prijatý, pozvaný na zápis
14.NY72O- prijatý, pozvaný na zápis
15.BE11Y- prijatý, pozvaný na zápis
16.TA01E- prijatý, pozvaný na zápis
17.BA26Y- prijatý, pozvaný na zápis
18.TA02E- prijatý, pozvaný na zápis
19.BU00Y- prijatý, pozvaný na zápis
20.TO73O- prijatý, pozvaný na zápis
21.ZY34O- čakajúci na prijatie
22.BY27U- čakajúci na prijatie
23.GA55U- čakajúci na prijatie
24.XY18E- čakajúci na prijatie
25.HE23Y- čakajúci na prijatie
26.RU85E- čakajúci na prijatie
27.WU86O- čakajúci na prijatie
28.HU15YNedostavil sa


Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto