Strojárstvo - 2381M


ČísloKód žiakaVýsledok
1.KY17E- prijatý, pozvaný na zápis
2.WY37E- prijatý, pozvaný na zápis
3.PU41Y- prijatý, pozvaný na zápis
4.WY32U- prijatý, pozvaný na zápis
5.FA10Y- prijatý, pozvaný na zápis
6.HY42U- prijatý, pozvaný na zápis
7.BA83Y- prijatý, pozvaný na zápis
8.NA66Y- prijatý, pozvaný na zápis
9.ZA33U- prijatý, pozvaný na zápis
10.JU07Y- prijatý, pozvaný na zápis
11.PO63Y- prijatý, pozvaný na zápis
12.SA32Y- prijatý, pozvaný na zápis
13.KO07E- prijatý, pozvaný na zápis
14.FY27U- prijatý, pozvaný na zápis
15.PE47E- prijatý, pozvaný na zápis
16.XY28U- prijatý, pozvaný na zápis
17.SU68Y- prijatý, pozvaný na zápis
18.SE72E- prijatý, pozvaný na zápis
19.NO57O- prijatý, pozvaný na zápis
20.DO57A- prijatý, pozvaný na zápis
21.ZA30A- čakajúci na prijatie


Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto