Mechatronika - 2387M


ČísloKód žiakaVýsledok
1.XU78A- prijatý, pozvaný na zápis
2.HE34A- prijatý, pozvaný na zápis
3.FU57U- prijatý, pozvaný na zápis
4.TA37E- prijatý, pozvaný na zápis
5.XU68E- prijatý, pozvaný na zápis
6.JO42Y- prijatý, pozvaný na zápis
7.PA35Y- prijatý, pozvaný na zápis
8.CE00Y- prijatý, pozvaný na zápis
9.XE41U- prijatý, pozvaný na zápis
10.SY14A- prijatý, pozvaný na zápis
11.DY54U- prijatý, pozvaný na zápis
12.CU03U- prijatý, pozvaný na zápis
13.FY17Y- prijatý, pozvaný na zápis
14.GY40E- prijatý, pozvaný na zápis
15.TE54Y- prijatý, pozvaný na zápis
16.CY82E- prijatý, pozvaný na zápis
17.MA20Y- prijatý, pozvaný na zápis
18.WE35A- prijatý, pozvaný na zápis
19.NY26Y- prijatý, pozvaný na zápis
20.GY83A- prijatý, pozvaný na zápis
21.FE03E- prijatý, pozvaný na zápis
22.ZU87A- prijatý, pozvaný na zápis
23.TU02A- prijatý, pozvaný na zápis
24.DY36E- prijatý, pozvaný na zápis
25.KU77A- prijatý, pozvaný na zápis
26.TA24Y- prijatý, pozvaný na zápis
27.CA12Y- prijatý, pozvaný na zápis
28.TU46Y- prijatý, pozvaný na zápis
29.FY51A- čakajúci na prijatie
30.BO72E- čakajúci na prijatie
31.HA20O- čakajúci na prijatie
32.KA17O- čakajúci na prijatie
33.DY61E- čakajúci na prijatie
34.HO87U- čakajúci na prijatie
35.XO22O- čakajúci na prijatie
36.WY44Y- čakajúci na prijatie
37.WA03A- čakajúci na prijatie
38.ME57A- čakajúci na prijatie
39.HY88Y- čakajúci na prijatie
40.TO36E- čakajúci na prijatie
41.JE81A- čakajúci na prijatie
42.NA34A- čakajúci na prijatie
43.GY10O- čakajúci na prijatie
44.DY68U- čakajúci na prijatie
45.GO48O- čakajúci na prijatie
46.SY12A- čakajúci na prijatie
47.MU66U- čakajúci na prijatie
48.BY31O- čakajúci na prijatie
49.KA82O- čakajúci na prijatie
50.BU46A- čakajúci na prijatie
51.FE12O- čakajúci na prijatie
52.TU80A- čakajúci na prijatie
53.XE54Y- čakajúci na prijatie
54.HA54E- čakajúci na prijatie
55.TA80A- čakajúci na prijatie
56.JU48E- čakajúci na prijatie
57.GE20O- čakajúci na prijatie
58.CY54O- čakajúci na prijatie


Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto