Logistika - 3968M


ČísloKód žiakaVýsledok
1.HO13E- prijatý, pozvaný na zápis
2.RO03O- prijatý, pozvaný na zápis
3.CA14E- prijatý, pozvaný na zápis
4.DE07Y- prijatý, pozvaný na zápis
5.PU03A- prijatý, pozvaný na zápis
6.JY43U- prijatý, pozvaný na zápis
7.SU03E- prijatý, pozvaný na zápis
8.TE05U- prijatý, pozvaný na zápis
9.SY57Y- prijatý, pozvaný na zápis
10.SY52E- prijatý, pozvaný na zápis
11.HY85Y- prijatý, pozvaný na zápis
12.DY57O- prijatý, pozvaný na zápis
13.MU48O- prijatý, pozvaný na zápis
14.WO14A- prijatý, pozvaný na zápis
15.MA24E- prijatý, pozvaný na zápis
16.TA46A- prijatý, pozvaný na zápis
17.JO68U- prijatý, pozvaný na zápis
18.SA84U- prijatý, pozvaný na zápis
19.KU28O- prijatý, pozvaný na zápis
20.HU46A- prijatý, pozvaný na zápis
21.PA53E- čakajúci na prijatie
22.TO76E- čakajúci na prijatie
23.GU17Y- čakajúci na prijatie
24.NA85A- čakajúci na prijatie
25.WA58Y- čakajúci na prijatie


Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto