Informačné a sieťové technológie - 2561M


ČísloKód žiakaVýsledok
1.ZA23E- prijatý, pozvaný na zápis
2.CU23U- prijatý, pozvaný na zápis
3.NA02A- prijatý, pozvaný na zápis
4.FO83U- prijatý, pozvaný na zápis
5.GA81U- prijatý, pozvaný na zápis
6.ZO42Y- prijatý, pozvaný na zápis
7.JA75E- prijatý, pozvaný na zápis
8.RY58A- prijatý, pozvaný na zápis
9.JA44A- prijatý, pozvaný na zápis
10.MU42E- prijatý, pozvaný na zápis
11.GU06U- prijatý, pozvaný na zápis
12.BE30E- prijatý, pozvaný na zápis
13.FY30Y- prijatý, pozvaný na zápis
14.ZA63U- prijatý, pozvaný na zápis
15.TA17Y- prijatý, pozvaný na zápis
16.JA15O- prijatý, pozvaný na zápis
17.SO13Y- prijatý, pozvaný na zápis
18.WU16E- prijatý, pozvaný na zápis
19.SU16A- prijatý, pozvaný na zápis
20.PU86U- prijatý, pozvaný na zápis
21.WE26Y- prijatý, pozvaný na zápis
22.JY36U- prijatý, pozvaný na zápis
23.BY58A- prijatý, pozvaný na zápis
24.RA46O- prijatý, pozvaný na zápis
25.XA13U- prijatý, pozvaný na zápis
26.SO22Y- prijatý, pozvaný na zápis
27.ZY40E- prijatý, pozvaný na zápis
28.RO32U- prijatý, pozvaný na zápis
29.KO14Y- prijatý, pozvaný na zápis
30.BU25O- prijatý, pozvaný na zápis
31.WU38O- prijatý, pozvaný na zápis
32.DU63O- prijatý, pozvaný na zápis
33.FO05E- prijatý, pozvaný na zápis
34.MO17A- prijatý, pozvaný na zápis
35.BE30A- prijatý, pozvaný na zápis
36.TO68U- prijatý, pozvaný na zápis
37.BA80U- prijatý, pozvaný na zápis
38.TE48Y- prijatý, pozvaný na zápis
39.FY04U- prijatý, pozvaný na zápis
40.RA51Y- prijatý, pozvaný na zápis
41.FU83O- prijatý, pozvaný na zápis
42.ZE55U- prijatý, pozvaný na zápis
43.TA46E- prijatý, pozvaný na zápis
44.WO12Y- prijatý, pozvaný na zápis
45.NY62O- prijatý, pozvaný na zápis
46.KY17A- prijatý, pozvaný na zápis
47.SE30E- prijatý, pozvaný na zápis
48.RY42U- prijatý, pozvaný na zápis
49.GA52U- prijatý, pozvaný na zápis
50.GE18A- prijatý, pozvaný na zápis
51.SO62A- prijatý, pozvaný na zápis
52.RE40O- prijatý, pozvaný na zápis
53.DA48O- prijatý, pozvaný na zápis
54.GU16A- prijatý, pozvaný na zápis
55.FY86Y- prijatý, pozvaný na zápis
56.HY00Y- prijatý, pozvaný na zápis
57.NY77U- prijatý, pozvaný na zápis
58.TY62E- prijatý, pozvaný na zápis
59.JU16O- prijatý, pozvaný na zápis
60.TY56Y- prijatý, pozvaný na zápis
61.XY58Y- prijatý, pozvaný na zápis
62.RO32E- prijatý, pozvaný na zápis
63.SO10Y- prijatý, pozvaný na zápis
64.MO43O- prijatý, pozvaný na zápis
65.KE83O- prijatý, pozvaný na zápis
66.ZU30A- prijatý, pozvaný na zápis
67.FU02A- prijatý, pozvaný na zápis
68.CY21O- prijatý, pozvaný na zápis
69.HY67A- prijatý, pozvaný na zápis
70.RE54E- prijatý, pozvaný na zápis
71.NY33E- prijatý, pozvaný na zápis
72.NY26A- prijatý, pozvaný na zápis
73.MY88O- prijatý, pozvaný na zápis
74.NO24O- prijatý, pozvaný na zápis
75.TY68U- prijatý, pozvaný na zápis
76.DU88E- prijatý, pozvaný na zápis
77.NO33U- prijatý, pozvaný na zápis
78.FE71Y- prijatý, pozvaný na zápis
79.PA44A- prijatý, pozvaný na zápis
80.ZY22Y- prijatý, pozvaný na zápis
81.XY00U- prijatý, pozvaný na zápis
82.HA15A- prijatý, pozvaný na zápis
83.ZE51A- prijatý, pozvaný na zápis
84.CO31E- čakajúci na prijatie
85.NO60E- čakajúci na prijatie
86.PA62U- čakajúci na prijatie
87.BA84O- čakajúci na prijatie
88.RE53O- čakajúci na prijatie
89.RO36Y- čakajúci na prijatie
90.NU25Y- čakajúci na prijatie
91.PY77A- čakajúci na prijatie
92.GU46U- čakajúci na prijatie
93.MU26Y- čakajúci na prijatie
94.GE24U- čakajúci na prijatie
95.GE20E- čakajúci na prijatie
96.TY11O- čakajúci na prijatie
97.CE32E- čakajúci na prijatie
98.WE06E- čakajúci na prijatie
99.RY53Y- čakajúci na prijatie
100.SU20A- čakajúci na prijatie
101.XU82Y- čakajúci na prijatie
102.RE10U- čakajúci na prijatie
103.CO63E- čakajúci na prijatie
104.WE16Y- čakajúci na prijatie
105.FU76E- čakajúci na prijatie
106.KU16E- čakajúci na prijatie
107.HO31O- čakajúci na prijatie
108.ZA51A- čakajúci na prijatie
109.PU37E- čakajúci na prijatie
110.CO55A- čakajúci na prijatie
111.ZO54U- čakajúci na prijatie
112.TU84Y- čakajúci na prijatie
113.SA40U- čakajúci na prijatie
114.GE48Y- čakajúci na prijatie
115.XA51A- čakajúci na prijatie
116.DU08A- čakajúci na prijatie
117.BO31E- čakajúci na prijatie
118.FY78A- čakajúci na prijatie
119.ZY72O- čakajúci na prijatie
120.XA78Y- čakajúci na prijatie
121.JE85A- čakajúci na prijatie
122.FY68U- čakajúci na prijatie
123.KO64O- čakajúci na prijatie
124.GA84Y- čakajúci na prijatie
125.CA85Y- čakajúci na prijatie
126.PU02E- čakajúci na prijatie
127.CE04A- čakajúci na prijatie
128.GO76E- čakajúci na prijatie
129.PO08E- čakajúci na prijatie
130.ZU35A- čakajúci na prijatie
131.KU86A- čakajúci na prijatie
132.FA52Y- čakajúci na prijatie
133.HA14Y- čakajúci na prijatie
134.WE72Y- čakajúci na prijatie
135.BO23A- čakajúci na prijatie
136.FA00E- čakajúci na prijatie
137.GE36O- čakajúci na prijatie
138.KU05O- čakajúci na prijatie
139.NO62Y- čakajúci na prijatie
140.DY33E- čakajúci na prijatie
141.XA12O- čakajúci na prijatie
142.GA21Y- čakajúci na prijatie
143.WA40Y- čakajúci na prijatie
144.JE61U- čakajúci na prijatie
145.HE75E- čakajúci na prijatie
146.ZY32U- čakajúci na prijatie
147.MU11Y- čakajúci na prijatie
148.RU52A- čakajúci na prijatie
149.RE51Y- čakajúci na prijatie
150.TU30A- čakajúci na prijatie
151.FA52O- čakajúci na prijatie
152.HY25Y- čakajúci na prijatie
153.TY80A- čakajúci na prijatie
154.GE23O- čakajúci na prijatie
155.DY07A- čakajúci na prijatie
156.DY38O- čakajúci na prijatie
157.DU51Y- čakajúci na prijatie
158.RA53U- čakajúci na prijatie
159.FA34E- čakajúci na prijatie
160.TO83O- čakajúci na prijatie
161.WO55O- čakajúci na prijatie
162.BU70O- čakajúci na prijatie
163.BA46Y- čakajúci na prijatie
164.RY11Y- čakajúci na prijatie
165.BA76A- čakajúci na prijatie
166.PE07Y- čakajúci na prijatie
167.CE48U- čakajúci na prijatie
168.BA60A- čakajúci na prijatie
169.SE41E- čakajúci na prijatie
170.SY25O- čakajúci na prijatie
171.KO76U- čakajúci na prijatie
172.SE34A- čakajúci na prijatie
173.XY48E- čakajúci na prijatie
174.DE75O- čakajúci na prijatie
175.PE36E- čakajúci na prijatie
176.BO88U- čakajúci na prijatie
177.DE67Y- čakajúci na prijatie
178.JU28U- čakajúci na prijatie
179.JE11U- čakajúci na prijatie
180.ZU75A- čakajúci na prijatie
181.TY78E- čakajúci na prijatie
182.ZU46EZúčastňuje sa
183.BU61Y- čakajúci na prijatie
184.JY58Y- čakajúci na prijatie
185.RY70O- čakajúci na prijatie
186.RE16O- čakajúci na prijatie
187.NU31Y- čakajúci na prijatie
188.TO31U- čakajúci na prijatie
189.JY10U- čakajúci na prijatie
190.RY65Y- čakajúci na prijatie
191.DY28O- čakajúci na prijatie
192.XU18A- čakajúci na prijatie
193.RO22ENedostavil sa
194.MY53ANedostavil sa
195.GU48ANedostavil sa


Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto