Elektrotechnika - 2675M


ČísloKód žiakaVýsledok
1.ZE25O- prijatý, pozvaný na zápis
2.XE65U- prijatý, pozvaný na zápis
3.HY33Y- prijatý, pozvaný na zápis
4.JA61A- prijatý, pozvaný na zápis
5.MO82E- prijatý, pozvaný na zápis
6.BE34E- prijatý, pozvaný na zápis
7.BE75E- prijatý, pozvaný na zápis
8.XE38O- prijatý, pozvaný na zápis
9.SA85A- prijatý, pozvaný na zápis
10.GU52U- prijatý, pozvaný na zápis
11.BO87U- prijatý, pozvaný na zápis
12.KY20U- prijatý, pozvaný na zápis
13.JU04U- prijatý, pozvaný na zápis
14.RE54O- prijatý, pozvaný na zápis
15.NU21Y- prijatý, pozvaný na zápis
16.PE78U- prijatý, pozvaný na zápis
17.MY11U- prijatý, pozvaný na zápis
18.WA84Y- prijatý, pozvaný na zápis
19.KU70A- prijatý, pozvaný na zápis
20.XO15E- prijatý, pozvaný na zápis
21.PO51E- prijatý, pozvaný na zápis
22.NU02E- prijatý, pozvaný na zápis
23.ZU53E- prijatý, pozvaný na zápis
24.CE63O- prijatý, pozvaný na zápis
25.WA30E- prijatý, pozvaný na zápis
26.NE55U- prijatý, pozvaný na zápis
27.GA25U- prijatý, pozvaný na zápis
28.CO14Y- prijatý, pozvaný na zápis
29.WO57E- čakajúci na prijatie
30.RE75A- čakajúci na prijatie
31.DU14O- čakajúci na prijatie
32.XE38E- čakajúci na prijatie
33.XY31O- čakajúci na prijatie
34.BE38A- čakajúci na prijatie
35.ZA86O- čakajúci na prijatie
36.JE15O- čakajúci na prijatie
37.JY42E- čakajúci na prijatie
38.KY72U- čakajúci na prijatie
39.NA10Y- čakajúci na prijatie
40.CY48E- čakajúci na prijatie
41.KY64Y- čakajúci na prijatie
42.PU07O- čakajúci na prijatie
43.WU02U- čakajúci na prijatie
44.HY58O- čakajúci na prijatie
45.WE36O- čakajúci na prijatie
46.PY28Y- čakajúci na prijatie
47.FA51A- čakajúci na prijatie
48.TE30A- čakajúci na prijatie
49.MA53A- čakajúci na prijatie
50.HO60A- čakajúci na prijatie
51.JO63U- čakajúci na prijatie
52.CO34Y- čakajúci na prijatie
53.JU71U- čakajúci na prijatie
54.BE41O- čakajúci na prijatie
55.RU23O- čakajúci na prijatie
56.CY75E- čakajúci na prijatie
57.ZE42E- čakajúci na prijatie
58.HE62E- čakajúci na prijatie
59.SA72E- čakajúci na prijatie
60.NO13U- čakajúci na prijatie
61.HO64E- čakajúci na prijatie
62.BU41E- čakajúci na prijatie
63.GY23A- čakajúci na prijatie
64.CY20Y- čakajúci na prijatie
65.XU18E- čakajúci na prijatie
66.CY22O- čakajúci na prijatie
67.SE47A- čakajúci na prijatie
68.BE06Y- čakajúci na prijatie
69.FA10U- čakajúci na prijatie
70.HU86U- čakajúci na prijatie
71.FE55O- čakajúci na prijatie
72.JO02O- čakajúci na prijatie


Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto