Lineárne elektrotechnické prvky a ich použitie
(elektrotechnika)

Lineárne elektronické prvky, ideálne a reálne zdroje, rezistory,kondenzátory, cievky, príklady ...