ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
(ets)

ELEKTROTECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ