VYT I.r.=Zb=2.sk.
(VYT I.r.=Zb=2.sk.)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

VYT I.r.=Zb=2.sk.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč