Elektrotechnické merania IST
(ELMIST)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov

Elektrotechnické merania IST

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov