Sieťové technológie
(SIE - 2_IST)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč


Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč