INF-ZAKLADNE PREHLADY
(INF-ZAKLADNE PREHLADY)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč

INF-ZAKLADNE PREHLADY

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč