Základy logistiky 2
(zkg2)

 Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
 Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč


Rozšíriť si vedomosti z oblasti logistiky - logistika výroby, zákazková logistika, plánovanie výroby.

Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov  Tento kurz vyžaduje prihlasovací kľúč