Základy výroby 1
(zvyr1)

Chcem sa naučiť pracovať so systémom Moodle.