Materiály pre študentov z oblasti strojárstva.
Témy zaraďujte nasledovne:
Strojárska konštrukcia a automobilová technika
Strojárska technológia
Náuka o materiáloch
Grafické systémy